I needs dis fur irish

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

I needs dis fur irish

Illyria
Administrator

Sample answer on an tÓzón


An tÓzón le Máire Áine Nic-Ghearailt


Rinne mé stáideár ar an dán "An tÓzón" le Máire Áine Nic-Ghearailt. Is é an mothúcháin/téama atá roghnaithe agam ná dúlra/nadúr.
Phioc mé an téama seo mar tá sé le fáil ó thus deireadh sa dán. Is dán é seo a bhainean leis an timpeallacht agus na fadhbanna atá aige faoi láthair. Usáideann an file pearsantú sa dán. Tá an t-Ózón ag caint.
"Mise an tÓzón."

Tá fearg air mar tá sé i mbaol. Rinne Dia an tÓzón chun an cine daonna a chosaint ón ngriain.
"Chun tusa a shaoradh ó iomarca gréine."

Déireann an tÓzón go bhfúil daoine mí-chúramach, Is cuma leo cén dochar/damáiste dhéanann siad don timpeallacht.
Bá coir dúinn bheith níos cúramaí leis an timpeallacht.
"Aire a thabhairt, Don chomharsanacht."

Labhraíonn an t-Ózón go feargach. Baineann an file úsáid as an Modh Ordaitheach chun é seo a chur in cúl dúinn.
"Ná loit rud ar bith."
"Glac mo chomhairle."
Tá an tÓzon ag déanamh a dhícheall an domhain a chosaint.Tá fearg air go bhfúil an cine daonna ag loit an timpeallacht.

Is soléir ó na pointí thuas gurb é dúlra/nadúr an téama is trise sa dán An tÓzón le Máire Áine Nic Ghearailt.
Donna: What happened? Do you want to talk about it? I have ice cream!

Harvey: It's 8.A.M.

Donna: Which is why God made Chunky Monkey. It has chocolate and bananas. Bananas are part of a healthy breakfast. And who cares about bananas? It has chocolate!...Okay, you caught me: I don't even eat the bananas.

--Donna and Harvey, "Suits".
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I needs dis fur irish

Mommy Guy
Administrator
Ehn tehzehn
Everybody get up it's time to slam now
 We got a real jam goin' down
 Welcome to the Space Jam
 Here's your chance do your dance at the Space Jam

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I needs dis fur irish

Illyria
Administrator
Yep. Li Moire Onye Nig Yearalt. I loathe that poem. This was a sample answer that I stole ideas from. Thank God I finish exams tomorrow. Here's how I think results are gonna go down:

History: Some kind of A

Irish: Ick. C, MAYBE B.

English: Twas legen - wait for it - dary! High A

French: High B or Low A

Maths: Awful. C, maybe D if the universe gets mad at me.

Business: Low B

And Geography and Science tomorrow. I'm hoping low Bs, then I'm gonna sleep for 5 days.

Also: WE'RE GETTING FIREFLY ACTION FOGURES NEXT YEAR!!! AND SHERLOCK IS BACK NEW YEARS DAY!!!

Tell me you've watched Sherlock Series 2...
Donna: What happened? Do you want to talk about it? I have ice cream!

Harvey: It's 8.A.M.

Donna: Which is why God made Chunky Monkey. It has chocolate and bananas. Bananas are part of a healthy breakfast. And who cares about bananas? It has chocolate!...Okay, you caught me: I don't even eat the bananas.

--Donna and Harvey, "Suits".
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I needs dis fur irish

Mommy Guy
Administrator
In reply to this post by Mommy Guy
Ha, I finished yesterday.
Here's my estimated results:

English: A
Irish: C or a VERY SMALL CHANCE OF IT BEING A B
Maths: Either C, D or *head explodes*
History: B
Geography: B
Art: NG, I was sicketh that day.
Tech Graph: A
French: B
Science: B
Everybody get up it's time to slam now
 We got a real jam goin' down
 Welcome to the Space Jam
 Here's your chance do your dance at the Space Jam

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I needs dis fur irish

Illyria
Administrator
In reply to this post by Illyria
Final result were:

History - 83. SO CLOSE TO AN A!!!

Irish - 66. Everyone sucked: the class average was 50. But she said if you got 69+ you rocked. She's happy, I'm happy.

English - 89. Level with my other English results. Happy wiffit.

French - 80. Slightly lower than usual, but happy.

Maths - 48. Dear God, don't look at me! I have no clue what happened, I just blanked. I'm usually decent at Maths.

Business - 80. On par with my others. WAY higher than I thought I was gonna get.

Geography - 83. Highest in the class, bitches.

Science - 68. Same as my last Sciences. Whatevs. Not like I was planning to cure cancer.

Parent-Teacher meetings next week. Yay. My parents can complain about my result with my Maths teacher, who I actually like.

Looking forward to THAT conversation.
Donna: What happened? Do you want to talk about it? I have ice cream!

Harvey: It's 8.A.M.

Donna: Which is why God made Chunky Monkey. It has chocolate and bananas. Bananas are part of a healthy breakfast. And who cares about bananas? It has chocolate!...Okay, you caught me: I don't even eat the bananas.

--Donna and Harvey, "Suits".
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I needs dis fur irish

Illyria
Administrator
Oh, and Art was 78, which I'm happy with. Sculpting that frog was a pain in the ass...
Donna: What happened? Do you want to talk about it? I have ice cream!

Harvey: It's 8.A.M.

Donna: Which is why God made Chunky Monkey. It has chocolate and bananas. Bananas are part of a healthy breakfast. And who cares about bananas? It has chocolate!...Okay, you caught me: I don't even eat the bananas.

--Donna and Harvey, "Suits".